Formació

La formació que s’ofereix des de l’Hort Digital és la base per a la investigació i l’objecte impulsor de millora dels processos formatius dels successius cursos.

Estructura
La formació de l’Hort Digital es basa en sessions presencials, un espai virtual de comunicació i un projecte pràctic.

  • Les sessions presencials. Suposen un terç de la càrrega total d’hores de dedicació, es tracta de sessions amb una durada de dues hores o dues hores i mitja i una periodicitat d’un o dos cops al mes. Tots aquests són elements variables depenent de la disponibilitat dels participants del curs i del temps que aquest inclogui: quatre, sis o nou mesos.
  • Espai virtual. La comunicació del grup continua en un entorn virtual que promou la comunicació entre els participants. Es continua aprenent i provant eines en l’espai on-line, es comparteixen experiències, idees i projectes amb la finalitat de construir una comunitat de coneixement enfocada als objectius que ens ocupen en els cursos de l’Hort Digital.
  • Projecte i tutories. Gran part del temps que els participants han de dedicar al curs està dirigit a pensar, desenvolupar i aplicar un projecte -en forma d’activitat, dinàmica o exercici- que s’implementaran en les seves classes amb els seus estudiants. El desenvolupament d’aquest projecte es realitza al llarg de la segona meitat del curs. Per fer això cada professor participant compta amb el suport de tutories. En elles els facilitadors, responsables del curs, ajuden de forma individual pel que fa a detalls tècnics, aplicació de les eines digitals, i al desenvolupament de la metodologia generada en el projecte.

Metodologia
L’Hort Digital aplica una metodologia de formació Living Lab. Els participants del curs són part activa a l’hora d’establir els objectius d’aquest, de l’avaluació i dels processos de millora.

Som conscients que en fases inicials del curs els participants poden no tenir suficient coneixement de la matèria en la què es van a formar, però les seves necessitats, demandes i objectius a l’aula són essencials i es tenen en compte per integrar-los en la dinàmica del curs i en un procés d’ensenyament més ajustat a les seves necessitats.

Esquema de continguts Hort Digital: Entornos d’aprenentatge amb les TAC. 9 mòduls de treball del curs