Recerca

L’Hort Digital és un projecte de recerca en l’ús i aplicació de les Noves Tecnologies en l’àmbit de l’Educació. És espai per a la recerca de noves eines digitals susceptibles de ser aplicades a l’aula pels professionals de l’ensenyament.
El contacte amb professors, mestres i experts en TIC enriqueix d’experiències el treball d’aquest grup de recerca que permet aprofundir en les metodologies i activitats que apliquen i desenvolupen a les seves aules. Es recullen experiències i mostres d’aquests treballs, dels seus resultats i dels nivells de satisfacció, tant de professors com dels estudiants amb l’objectiu d’analitzar els processos d’aplicació de les TIC i l’impacte que tenen en l’aprenentatge i en els processos d’ensenyament.

Així mateix des de l’Hort Digital es desenvolupa una tasca de difusió de les experiències dels professors així com dels efectes que les TIC exerceixen sobre aquests. Confiem que aquest treball és essencial per compartir el treball de tots els professors, establir xarxes, treballar en la millora de l’Ensenyament i adaptar-nos a les noves demandes que sorgeixen en l’era digital i de Coneixement.