Living Lab

Els Living Labs són l’expressió d’un nou model d’innovació emergent nascut de la Web 2.0 i que es basen en la hipòtesi que la innovació ja es pot considerar un sistema obert, on tots els usuaris poden participar treballant de forma col·laborativa i propera, en entorns reals, contribuint a la validació de les solucions que s’hagin proposat, i evidenciant el significat que tenen aquestes noves tecnologies i solucions, tant per a individus com per a grups de persones. En un Living Lab, els usuaris participen en totes les fases del projecte, incloent les de definició i proposta.

L’Hort Digital aplica una metodologia Living Lab en els projectes d’innovació tant en la seva línia de formació com en la d’investigació, sent aquesta una de les característiques distintives del Citilab.
L’usuari, en aquest cas els professionals de l’ensenyament, són els actors principals en l’establiment dels objectius i el contingut de la investigació. Són part imprescindible de l’avaluació i dels processos de millora del projecte, i tenen influència directament en el desenvolupament d’aquest, de manera que el projecte està en contínua evolució.

Un Living Lab té cinc característiques principals:

  • Els usuaris són co-creadors
  • Es compta amb metodologies especials per a la integració de l’usuari al llarg de tot el procés d’innovació
  • Hi ha la infraestructura tecnològica necessària per a permetre la participació de l’usuari
  • Té un enfocament local: té en compte característiques regionals i socials específiques
  • Sostenibilitat, en el cas de Living Labs dissenyats per al desenvolupament de productes sostenibles