Cursos 2010-2011

Aquestes són les propostes formatives d’Hort Digital pel curs 2010-2011. Aquestes tres activitats estan reconegudes pel Departament d’Ensenyament amb una certificació de 60 hores.

  • Hort Digital: Entorns d’aprenentatge amb les TAC

Curs presencial i virtual sobre l’aplicació de les tecnologies a les aules, adreçat a professionals de l’àrea educativa de secundària. En el curs, els professors i facilitadors treballen junts per proposar, debatre i provar enfocaments innovadors per utilitzar la tecnologia a l’aula, centrant-se principalment en les eines Web 2.0 i la personalització de l’aprenentatge a través d’eines socials i col·laboratives.

La part presencial es basa en 8 sessions de 2,5 hores de durada un cop al mes, de novembre a juny, 20 hores en total, complementades amb hores de tutories individualitzades i un espai virtual, una xarxa social, en la que els participants interactuen, participen en discussions, s’ajuden i treballen conjuntament.

La estructura del curs no és lineal, sinó que està dividida en diferents mòduls mensuals, independents l’un de l’altre, que es van realitzant partint de les necessitats dels participants. Un taller obert on canviar l’ordre seqüencial establert i incorporar-hi de nous si els participants ho demanden. La idea és la d’un taller dinàmic i actiu, la d’un Living Lab, un projecte involucrant als propis participants en tot el procés, de manera que aprenguin el que necessitin i com ho necessitin.

Es treballa l’aprenentatge basat en projectes i al llarg de tot el curs, paral·lel a les sessions presencials, els diferents participants idearan, dissenyaran i executaran un projecte d’activitat per portar a l’aula amb els seus alumnes. Durant el transcurs d’aquest projecte s’acompanyarà al professor mitjançant tutories individualitzades per resoldre dubtes i guiar-lo en el procés.

  • Hort Digital: Gestió de l’aula amb les TIC

Aquest curs es planteja com continuació del primero, Hort Digital: Entorns d’aprenentatge amb les TAC. La creació d’aquest curs ha estat promogut pels pròpis participants i per tant té tota l’esència del Living Lab. S’ha dissenyat des del principio amb els usuaris i es van establir els continguts a partir de les seves propostes. El curs pretén continuar aprofundint en l’aplicació de la tecnologia a l’aula i treballar amb més profunditat la gestió de l’aula dintre d’aquest marc. El taller tindrà format presencial i virtual, amb 1 sessió presencial al mes de 2’5 hores de durada, de novembre a juny, per a un total de 20 hores, complementades amb sessions asíncrones virtuals fent servir com a suport una xarxa social, i amb tutories individualitzades.

Els professors que continuen la seva formació en aquest curs hauran acumulat prou experiència i coneixement com per centrar-se especialment en projectes pràctics de gestió de l’aula amb TIC. Els participants desenvolupen un o diversos projectes amb el propòsit de portar a terme al llarg del curs amb l’assistència i tutoria de l’equip responsable de l’Hort Digital.

La meitat de les sessions presencials d’aquest curs estan destinades a tallers en els quals ampliar el coneixement sobre el funcionament d’eines digitals i la seva aplicació en l’àmbit de l’educació. L’altra meitat es centra en l’intercanvi de coneixement i experiències entre professors. Són ells els responsables de presentar als seus companys, de forma regular, les seves propostes pràctiques. Pel desenvolupament professional dels professors en l’ús i aplicació de les TIC a l’aula és imprescindible el coneixement d’altres experiències i l’intercanvi d’idees.

S’utilitza la mateixa metodologia amb la que s’ha treballat en aquest darrer curs.

Per realitzar Hort Digital: Gestió de l’aula amb les TIC s’ha d’haver cursat prèviament Hort Digital: Entorns d’aprenentatge amb les TAC.

  • Hort Digital Primària

El projecte Hort Digital es va iniciar enfocant-se amb professorat d’Educació secundària, però també veiem un gran potencial en l’ús de tecnologies de l’aprenentatge en en edats més primerenques.

Aquest any s’ha iniciat un treball de recerca i de formació amb professorat de l’àrea d’educació infantil i primària. Degut a la gran diferencia d’objectius i perfil de l’alumnat, es va dividir en dos nivells. Per una banda, professorat d’infantil i cicle inicial de primària, i per l’altra, cicle mitjà i superior.

El plantejament i metodologia utilitzada en ambdos cursos és la mateixa que en les altres propostes formatives del projecte: Taller actiu i participatiu, amb metodologia Living Lab, tenint en compte les necessitats dels participants, basant-se en aprenentatge per projectes reals i fent ènfasi amb el disseny i la reflexió entorn la metodologia utilitzada.

Aquests tallers tenen format presencial i espai virtual. La part presencial es basa en 10 sessions, 15 hores en total, complementades amb un espai virtual, una xarxa social, en la que els participants interactuen, participen en discussions, s’ajuden i treballen conjuntament.

 

A l’Hort Digital creiem que aquest enfocament col·laboratiu i social del projecte, recolzat per la creació d’una comunitat de pràctiques, té un impacte positiu en disminuir o eliminar la escletxa digital entre professors i estudiants, ajudar als professors a treure profit del potencial de les noves (i “velles”) tecnologies, i complementar les noves polítiques educatives dels governs regionals i nacional.

L’experiència d’aquest darrer curs 2009-2010, el nivell de satisfacció i d’aprenentatge adquirit recolza la bona pràctica d’aquesta metodologia.