Glogster

Glogsters a 1r d’ESO

Glogster és una aplicació en línia per a la creació de pósters (glogs) multimèdia. El resultat és visualment atractiu i integra elements diversos i en diferents formats (vídeo, àudio, imatges, text estàtic i animat,…). Els pòsters es poden valorar, comentar, insertar i compartir.”

Quan els professors de l’Hort Digital, el Ricardo, l’Alba i el Rafa, ens van ensenyar i ens van fer provar aquesta nova eina no em va agradar gaire. Em va semblar que, com a professora de Visual i Plàstica, el resultat “atractiu” no anava bé per treballar a classe amb el meu alumnat. No ajudava a desenvolupar el sentit crític, ni afavoria la creativitat, ni l’originalitat, ni es podia transmetre clarament cap idea,…

Trobo que té una tendència natural cap als color magenta i blau turquesa, cromàticament “excitants” i també moltíssims recursos i/o elements estereotipats de molt fàcil aplicació que fan que quedi massa ple, infantil per a 1r d’ESO, enfarfegat i els continguts, poc clars.

Tot i així, com que tenia programada una visita al MNAC amb el meu alumnat de 1r d’ESO, vaig decidir provar-ho.
Amb l’ajuda de l’Alba, la meva tutora de l’Hort, vam decidir pautar-lo per tal d’evitar el sobrecarregament, poder transmetre els continguts i ajudar a entendre el disseny gràfic: tipus de tipografia, lletres del títol, sense marcs a les imatges, sense graphics,…

Primer, es van fer grups de 3 alumnes i cada grup va escollir un dels 11 retrats que veuríem a la visita comentada Retrats al MNAC. Cada un d’aquests grups ha fet un glogster.
Vam fer l’esquema de les diferents parts i de com havia d’estar presentat i els ho vaig posar tot al bloc de classe dibuixfm, així:

Us aniré explicant cada una de les parts:
1.- TÍTOL:
Pot ser el títol de l’obra que heu escollit o “Visita al MNAC” o en podeu suggerir un altre.
S’ha de fer amb les lletres de l’aplicació Spell with flickr que trobareu l’enllaç a l’apartat d’eines i recursos.
Heu de descarregar cada lletra una per una, és ha dir imatge per imatge, per a descarregar-les al glogster.
2.- FOTO GRUP:
Us heu de fer una foto de tot el grup el dia de la sortida, us podeu fer la fot abans o després de la visita.
Poseu nº de grup i el nom de tots els membres.
Descarregueu-la i guardeu-la al vostre ordinador per a posar-la al glogster.
3.-FOTO OBRA ESCOLLIDA.
Trobareu la foto del retrat escollit dins del document scribd del MNAC educart a partir de la pàgina 92.
Heu d’ampliar la imatge amb el zoom, amb el botó dret del ratolí “anomena i desa la imatge” o ” guardar imagen como“, guardar-la per exemple, al vostre escriptori donant-li un nom i després pujar-la al glogster.
4.- FITXA TÈCNICA, del retrat escollit:
La trobareu també dins del scribd. L’heu de copiar ben ordenada amb la tipografia ARIAL que és la que surt per defecte, és la única que té accents.
Després l’heu de gravar amb àudio.
5.- INTERPRETACIÓ PERSONAL del retrat escollit pel grup:
Làmina treballada a classe amb la tècnica del collage. Com a mínim una per cada persona del grup. S’han de penjar, com a mínim, les 3 làmines del grup al glogster, posant el nom de cada autor/a.
6.-VÍDEO GRUP.
S’ha de gravar el dia de la sortida al sortir de fer la visita comentada al museu.
GUIÓ VÍDEO, ha d’incloure les següents parts:

* Presentació dels membres del grup, classe, institut, localitat,…
* Retrat triat pel grup: títol, autor, estil,…
* Descripció del retrat: aquí podríeu explicar amb les vostres paraules què és un retrat,quin tipus de retrat és aquest, quin pla és (p. 61 llibre de text), què hi ha representat,…

* Opinió personal:

-del retrat, si és o no com us el imaginàveu, si l’heu entès més,…
-del museu, del MNAC: si hi havíeu estat abans, què us ha agradat més, menys,…
-de la sortida: què afegiríeu, què canviaríeu, si recomanaríeu la visita, per què,…

El guió cal treballar-lo abans de gravar. Els 2 primers punts, presentació del grup i descripció, els heu d’escriure abans de la sortida. El tercer punt, l’opinió personal, l’escriviu al sortir del museu. Quan es tenen els 3 punts escrits es grava.
El full del guió s’entregarà el següent dia de classe.

Cada grup haurà de portar, com a mínim, una càmera digital, mòbil,…que gravi vídeo.

7.-ÀUDIO.
Peça musical a escollir per vosaltres que trobeu que té alguna relació, del tipus que sigui, amb el vostre retrat.

8.- FONS o WALL.
Cal que sigui d’un color llis per entendre bé tot el que hem posat al glogster i no ens distregui.

Em vaig registrar gratuïtament a Glogster Edu Basic, i vaig sol·licitar els 50 subaccounts per a l’alumnat. Vaig repartir a cada grup el seu nickname i password i els vaig ensenyar un glogster d’exemple amb els mateixos continguts demanats.

A classe, el treball era:

-individualment, fer la interpretació personal de l’obra escollida amb la tècnica del collage.
-per grups, preparar el guió del vídeo i distribuir-se les diferents tasques.
-col·lectivament, explicar el contingut del glogster, com fer-lo i intentar resoldre entre tots els dubtes i problemes tècnics que anaven sortint amb el projector de l’aula.

El dia de la visita van acabar d’escriure el guió del vídeo i el van gravar, es van fer la foto de grup i van preguntar alguna cosa del retrat escollit al monitor del MNAC.

A casa, han fet tot el glogster com han pogut. Alguns grups han quedat per treballar junts i d’altres s’han repartit la feina i entraven amb la contrasenya cada un des de casa seva.

Una de les coses que els hi costa més és el treball en grup. L’alumnat més treballador es preocupa molt per la “justícia” de la nota, ja que hi ha alumnes de nivells molt diferents a tots els grups.

Aquí teniu alguns dels 39 glogsters que han fet els 120 alumnes de 1r d’ESO en grups de 2-3:

Respecte a l’avaluació he posat una nota individual, tenint en compte l’actitud i el seguiment a classe dels continguts que van posant al glogster, consensuant la nota amb ells perquè ho fan a casa, és a dir, jo proposo la nota i ells em poden raonar un canvi.
També he posat dues notes respecte a tot el glogster acabat, una per al contingut i una altra per al disseny.
Les notes individuals serveixen per a l’avaluació de cada alumne/a i les dels glogsters, per a decidir quins es presenten a classe i quins s’incrusten al bloc de dibuix.
Quan fan la presentació a classe ja està quasi tot dit, però expliquen quin tipus de relació troben entre la peça musical que han escollit i el retrat.

Valorant els resultats, trobo que en futures activitats caldria millorar el treball en grup: ajudar-se, encara més, els uns als altres. Els grups s’han fet barrejant alumnat de tots els nivells, amb 15 nouvinguts d’Aula d’Acollida que tenen un Pla Individualitzat de treball i 2 alumnes de la USEE . Per això hi han glogs amb la foto de 3 però amb el collage de només 2 alumnes. D’aquesta manera s’ha aconseguit que s’hagin presentat tots els treballs encara que no estiguin tant ben acabats com si haguessin format els grups per amistats.
També ens ha costat bastant aspectes tècnics com penjar els vídeos i els àudios. Ho han fet des de casa espavilant-se sols. Tots tenen el netbook del Projecte EduCat 1×1 a casa, perquè a dia d’avui, no el poden portar al centre per problemes de connectivitat. Jo crec, que s’hauria de fer com a treball de classe entre tothom i no a casa.
Les fotos encara s’han de millorar i també el vídeo, no llegir el guió com han fet alguns.
M’ha costat la gestió dels 39 glogsters degut a la meva poca experiència i a la quantitat d’alumnes.

En general, he de dir que un dels meus temes pendents a l’aula amb el material digital, és gestionar-lo, ja que em dóna molta més feina que els treballs plàstics analògics que hem fet sempre.
Però, tot i així, la meva valoració global és positiva:

-hem pensat com fer anar aquesta nova eina, exploratprovat les seves possibilitats,

-hem dialogat sobre quina era la millor manera de distribuir tots els elements dins el glogster treballant així el disseny gràfic d’una manera molt pràctica,

-hem estat crítics, sobretot al decidir perquè no es podien utilitzar tots els complements, lletres, colors, …que ens oferia l’eina,

-hem estat respectuosos al visionar els treballs dels companys col·lectivament a classe,

-imaginatius al triar una peça musical que tingués alguna cosa en comú amb el retrat treballat,

-hem estat pacients quan no se’ns penjava el vídeo al primer intent…

-curiosos per a veure com quedava, i per veure si sortia…

trobo que sí, que entre tots, hem aconseguit passar-ho bé !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>