El projecte

L’Hort Digital és un projecte de recerca i desenvolupament pràctic de coneixement que es presenta com un curs de formació a professorat de diferents nivells educatius: infantil, primària, secundària i superior.

En el curs, els professors participants i facilitadors treballen junts per proposar, debatre i provar enfocaments innovadors amb l’objectiu d’utilitzar la tecnologia a l’aula, centrant-se principalment en les eines Web 2.0, i la personalització de l’aprenentatge a través d’entorns socials que potencien el treball col.laboratiu.

Els llocs de trobada són tant sessions presencials periòdiques com un espai virtual dissenyat per assolir els objectius pedagògics del curs. És un projecte que segueix la metodologia Living Lab, de manera que els objectius del curs estan establerts en gran mesura per les necessitats i demandes dels participants, que a més, al llarg d’aquest, es continuen modificant i adaptant.

Sessió presencial del curs “Hort Digital: Entorns d’Aprenentatge amb les TAC” 2009-2010